• Μαχαιρωτές δικλείδες σύρτου με τροχό CMO
  • Μαχαιρωτές δικλείδες σύρτου με πνευματικό κινητήρα CMO