Ύδρευση / Αποχέτευση

Περιηγηθείτε στα προϊόντα της κατηγορίας στα αριστερά της σελίδας.

Εδώ και δεκαετίες η εταιρεία μας προμηθεύει με υψηλής αξιοπιστίας είδη τα περισσότερα έργα υποδομής της χώρας όπως βιολογικούς καθαρισμούς, φράγματα, ποικίλα έργα μεταφοράς και διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Με τη συνεργασία του εμπορικού μας δικτύου πανελλαδικά καλύπτουμε τις ανάγκες με ότι υλικά απαιτούνται για τα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, αποχέτευσης και κατασκευών.