• Σιδηροσωλήνες με ραφή γαλβανιζέ υπερβαρέως τύπου ΕΝ 10255 ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα
  • Σιδηροσωλήνες με ραφή γαλβανιζέ κατασκευών