• Φλάντζες τόρνου ανοξείδωτες AISI304 PN10 ελαφρού τύπου
  • Φλάντζες τόρνου ανοξείδωτες AISI316 PN10 ελαφρού τύπου
  • Φλάντζες για κολλαρέτα αλουμινίου DIN2642 PN10
  • Φλάντζες τόρνου ανοξείδωτες AISI304 PN10 DIN2576
  • Φλάντζες τόρνου ανοξείδωτες AISI316 PN10 DIN2576
  • Φλάντζες λαιμού ανοξείδωτες AISI304 DIN2633, DIN2635
  • Φλάντζες λαιμού ανοξείδωτες AISI316 DIN2633, DIN2635
  • Φλάντζες λαιμού ανοξείδωτες AISI304 ANSI class 150lbs
  • Φλάντζες λαιμού ανοξείδωτες AISI316 ANSI class 150lbs