• Χυτοσιδηρές βάνες σύρτου φλαντζωτές PN10 & PN16
  • Χυτοσιδηρές βαλβίδες αντεπιστροφής κλαπέ φλαντζωτές PN10 & PN16
  • Βαλβίδα αντεπιστροφής Duo check wafer
  • Χυτοσιδηρά φίλτρα φλαντζωτά
  • Χυτοσιδηρές βαλβίδες αντεπισροφής ελατηρίου φλαντζωτή
  • Βαλβίδα αντεπιστροφής φλαντζωτή τύπου Υδροστόπ
  • Χυτοσιδηρές βάνες διαφράγματος φλαντζωτές
  • Χυτοσιδηρές βάνες σφαιρικές φλαντζωτές
  • Χυτοσιδηρές ποδοβαλβίδες φλαντζωτές
  • Χυτοσιδηρά φλωτέρ φλαντζωτά
  • Χυτοσιδηρές βαλβίδες αντεπιστροφής σφαίρας βιδωτές & φλαντζωτές