Κατεβάστε εδώ το εγχειρίδιο χρήσης και το service manual για το NORD CA/C40:

Κατεβάστε εδώ το εγχειρίδιο χρήσης και το service manual για το NORD CA/A455 & το NORD CA/A60: