• Βαλβίδες αντεπιστροφής δίσκου ελατηρίου ανοξείδωτες AISI316 PN40 wafer
  • Βαλβίδες αντεπιστροφής κλαπέ ανοξείδωτες AISI316 metal to metal wafer CMO
  • Βαλβίδες αντεπιστροφής κλαπέ ανοξείδωτες AISI316 έδρα Viton wafer
  • Βαλβίδες αντεπιστροφής δίσκου ελατηρίου ανοξείδωτες AISI316 PN63 βιδωτές
  • Βαλβίδες αντεπιστροφής ελατηρίου τύπου Υ ανοξείδωτες βιδωτές
  • Βαλβίδες αντεπιστροφής κλαπέ ανοξείδωτες βιδωτές
  • Φίλτρα ανοξείδωτα βιδωτά & φλαντζωτά
  • Εξαεριστικά ανοξείδωτα βιδωτά PURG-INOX 2000
  • Φλωτεροβάνες με πλωτήρα ανοξείδωτες AISI304 & AISI316
  • Ποδοβαλβίδες με φίλτρο ανοξείδωτες βόλτας
  • Κρουνοί δείκτη στάθμης ανοξείδωτοι βιδωτοί