• Σφαιρικοί κρουνοί 1pc ανοξείδωτοι AISI316 PN63 βιδωτοί
  • Σφαιρικοί κρουνοί 2pc ανοξείδωτοι AISI316 PN63 βιδωτοί
  • Σφαιρικοί κρουνοί 3pc ανοξείδωτοι AISI316 PN63 βιδωτοί
  • Σφαιρικοί κρουνοί 3pc ανοξείδωτοι AISI316 PN63 βιδωτοί ISO5211
  • Σφαιρικοί κρουνοί 3-οδοι ανοξείδωτοι AISI316 PN63 βιδωτοί
  • Σφαιρικοί κρουνοί 2pc ανοξείδωτοι AISI316 PN16/40 φλαντζωτοί
  • Σφαιρικοί κρουνοί 1pc ανοξείδωτοι AISI316 PN16 wafer
  • Ατμοφράκτες βελόνης ανοξείδωτοι class 3000lbs βιδωτοί
  • Ατμοφράκτες κώνου ανοξείδωτοι βιδωτοί