• Σιδηροσωλήνες με ραφή μαύροι υπερβαρέως τύπου ΕΝ 10255 ISO MEDIUM πράσινη ετικέτα
  • Σιδηροσωλήνες με ραφή μαύροι με λεία άκρα 5‘’-8’’