• Χυτοσιδηροί ατμοφράκτες ίσιοι φλαντζωτοί
  • Χυτοσιδηροί ατμοφράκτες γωνιακοί φλαντζωτοί