• Ανοξείδωτες βάνες σύρτου 800lbs βιδωτές & socket weld
 • Σφαιρικοί κρουνοί 1pc ανοξείδωτοι AISI316 PN63 βιδωτοί
 • Σφαιρικοί κρουνοί 2pc ανοξείδωτοι AISI316 PN63 βιδωτοί
 • Σφαιρικοί κρουνοί 3pc ανοξείδωτοι AISI316 PN63 βιδωτοί
 • Σφαιρικοί κρουνοί 3pc ανοξείδωτοι AISI316 PN63 βιδωτοί ISO5211
 • Σφαιρικοί κρουνοί 3-οδοι ανοξείδωτοι AISI316 PN63 βιδωτοί
 • Σφαιρικοί κρουνοί 2pc ανοξείδωτοι AISI316 PN16/40 φλαντζωτοί
 • Σφαιρικοί κρουνοί 1pc ανοξείδωτοι AISI316 PN16 wafer
 • Σφαιρικοί κρουνοί ανοξείδωτοι AISI316 PN315/500 βιδωτοί
 • Κάνουλες ανοξείδωτες βιδωτές
 • Ατμοφράκτες βελόνης ανοξείδωτοι class 3000lbs βιδωτοί
 • Ατμοφράκτες κώνου ανοξείδωτοι βιδωτοί
 • Βάνες σύρτου ανοξείδωτοι βιδωτοί