• Καμπύλες 90 σιδηρές ST37 με ραφή μαύρες DIN 2605 RM
  • Μούφες σιδηρές ST37 με ραφή μαύρες RM
  • Σωληνομαστοί σιδηροί ST37 με ραφή μαύροι RM
  • Εξαρτήματα σιδηροσωλήνων βιδωτά GF μαύρα