• Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ορειχάλκινες με πηνίο
  • Ορειχάλκινα φλωτέρ
  • Σετ κρουνών υδροδείκτη στάθμης
  • Σωλήνες υδροδείκτη ακρυλικοί γυάλινοι
  • Ορειχάλκινες βάνες ελαστικής έμφραξης με ρακόρ