• Χαλύβδινα εξαρτήματα άνευ ραφής ASTM A234 WPB
  • Χαλύβδινα εξαρτήματα Α105 3000lbs βιδωτά NPT
  • Χαλύβδινα εξαρτήματα Α105 3000lbs κολλητά SW
  • Χαλύβδινα εξαρτήματα Α105 6000lbs βιδωτά NPT
  • Χαλύβδινα εξαρτήματα Α105 6000lbs κολλητά SW
  • Χαλύβδινες φλάντζες ST52.3 Double SAE 3000lbs SCR-W-OR
  • Χαλύβδινα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης (Υψηλής πίεσης)

Σελίδα 1 από 7

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-12

Σελίδα 2 από 7

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-13

Σελίδα 3 από 7

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-14

Σελίδα 4 από 7

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-15α

Σελίδα 5 από 7

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-15γ

Σελίδα 6 από 7

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-17

Σελίδα 7 από 7

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-18