• Χαλύβδινα εξαρτήματα άνευ ραφής ASTM A234 WPB
  • Χαλύβδινα εξαρτήματα Α105 3000lbs βιδωτά NPT
  • Χαλύβδινα εξαρτήματα Α105 3000lbs κολλητά SW
  • Χαλύβδινα εξαρτήματα Α105 6000lbs βιδωτά NPT
  • Χαλύβδινα εξαρτήματα Α105 6000lbs κολλητά SW