• Κρουνοειδή Ορειχάλκινα, Χυτοσιδηρά και Χαλύβδινα κατά JIS, και Ειδικές Ναυτικές Δικλείδες