• Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες τόρνου DIN2576 ελαφρού τύπου
 • Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες τόρνου EN1092-1
 • Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες τόρνου DIN2576 ειδικού πάχους
 • Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες βόλτας DIN2566
 • Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες τυφλές DIN2527 ελαφρού τύπου
 • Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες για λαιμό PE
 • Παρεμβύσματα φλαντζών Asbestos free
 • Παρεμβύσματα φλαντζών ελαστικά ροδέλα και με οπές
 • Παρεμβύσματα φλαντζών μεταλλοπλαστικά DIN
 • Παρεμβύσματα φλαντζών μεταλλοπλαστικά ANSI
 • Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες λαιμού κατά DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637
 • Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες τόρνου JIS 5K, 10K