• Χαλύβδινοι ατμοφράκτες ίσιοι DIN φλαντζωτοί
 • Χαλύβδινοι ατμοφράκτες γωνιακοί DIN φλαντζωτοί
 • Χαλύβδινες βαλβίδες αντεπιστροφής έδρας
 • Χαλύβδινα φίλτρα βιδωτά
 • Χαλύβδινα φίλτρα DIN φλαντζωτά
 • Χαλύβδινες βαλβίδες αντεπιστροφής υψηλής πίεσης
 • Χαλύβδινες βάνες σφαιρικές 3pc 1000wog βιδωτές Ισπανίας
 • Χαλύβδινες βάνες σφαιρικές βιδωτές υψηλής πίεσης PN500
 • Χαλύβδινες βάνες σφαιρικές wafer PN40
 • Χαλύβδινες βάνες σύρτου 800lbs βιδωτές & socket weld
 • Χαλύβδινοι ατμοφράκτες 800lbs βιδωτοί & socket weld
 • Χαλύβδινα καλπέ 800lbs βιδωτά & socket weld
 • Χαλύβδινες βαλβίδες piston 800lbs βιδωτές & socket weld
 • Χαλύβδινες βαλβίδες μπίλιας 800lbs οριζόντιες βιδωτές & socket weld
 • Χαλύβδινες βαλβίδες μπίλιας 800lbs κάθετες βιδωτές & socket weld