• Ανοξείδωτοι σύνδεσμοι repair clamps RS1 L300
  • Ανοξείδωτοι σύνδεσμοι repair clamps multiflex
  • Χυτοσιδηρές ολισθένουσες
  • Σύνδεσμοι ολισθένουσας με ρακόρ
  • Χυτοσιδηροί σύνδεσμοι μεγάλων ανοχών
  • Χυτοσιδηρές εξαρμώσεις