• Χυτοσιδηρές βάνες σύρτου φλαντζωτές PN10 & PN16
  • Χυτοσιδηρές βαλβίδες αντεπιστροφής κλαπέ φλαντζωτές PN10 & PN16
  • Βαλβίδα αντεπιστροφής Duo check wafer
  • Χυτοσιδηρά φίλτρα φλαντζωτά
  • Χυτοσιδηρές βαλβίδες αντεπισροφής ελατηρίου φλαντζωτή
  • Χυτοσιδηροί ατμοφράκτες ίσιοι φλαντζωτοί
  • Χυτοσιδηροί ατμοφράκτες γωνιακοί φλαντζωτοί
  • Χυτοσιδηρές βάνες διαφράγματος φλαντζωτές
  • Χυτοσιδηρές βάνες σφαιρικές φλαντζωτές