• Είδη συγκόλησης FELDER (κόλληση 250gr & 100gr)
  • Είδη συγκόλησης FELDER (κόλληση 200gr & ασημοκόλληση)
  • Είδη συγκόλησης FELDER (Αλοιφή)
  • Είδη συγκόλησης FELDER (Αντιπαγωτικό, Λιπαντικό σωλήνων, Σφουγγάρια χαλκού, Πάστα σπειρωμάτων, Σπρέυ ελέγχου)
  • Είδη συγκόλησης TURBOTORTCH HARRIS