• Σωλήνες PVC Υπονόμων SN4 EN1401 (Compact)
  • Σωλήνες PVC Υπονόμων S EN13476 (Πολυστρωματικός)
  • Εξαρτήματα PVC Υπονόμων
  • Αντεπίστροφα PVC Υπονόμων PILSA WAVIN
  • Φρεάτια PVC Υπονόμων PILSA WAVIN
  • Σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης πολυπροπυλαινίου VALSIR PP3
  • Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης PE 100 EN12201/2 & DIN8074-8075 (MRS10-PE 100) SDR 17 PN10
  • Ηλεκτροσυγκολλητά εξαρτήματα PE 100 PN16 PILSA WAVIN