• Ορειχάλκινα εξαρτήματα Εισαγωγής (Εντός πλαισίου)
  • Ορειχάλκινα εξαρτήματα Εγχώρια (Εκτός πλαισίου)
  • Ορειχάλκινα εξαρτήματα σύσφιξης πολυστρωματικού σωλήνα BS
  • Ορειχάλκινα εξαρτήματα πρεσσαριστά πολυστρωματικού σωλήνα UNIDELTA