• Χαλκοσωλήνες Γυμνοί Ψυκτικοί
  • Χαλκοσωλήνες Μονωμένοι Ψυκτικοί
  • Χαλκοσωλήνες Διπλοί Μονωμένοι Ψυκτικοί
  • Χαλκοσωλήνες Επενδεδυμένοι με PVC