• Σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου UNIDELTA (PEX UNITHERM)
  • Σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου WAVIN PILSA(PEX-B)
  • Σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου WAVIN PILSA (φράγμα οξυγόνου)
  • Σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου OVENTROP
  • Σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου REHAU (PEX-A σε σπιράλ)
  • Σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου REHAU (PEX-A μαύρος)
  • Σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου REHAU (PEX-A φράγμα οξυγόνου)
  • Σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (PE-XA μαύρος και λευκός)
  • Σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (PE-XA φράγμα οξυγόνου)