• Μονώσεις σωλήνων K-FLEX UV (λευκές)
  • Μονώσεις σωλήνων K-FLEX (μαύρες)
  • Μονώσεις σε ρολλό, ταινίες, κόλλες