• Πυροσβεστικοί κρουνοί πεζοδρομίου & δίκρουνα
  • Παρελκόμενα πυροσβεστικών φωλιών, ρακόρ αλουμινίου storz, κρουνοί, αυλοί, μάνικες