• Ειδικές βαλβίδες πυρόσβεσης Wet alarm, Dry alarm, Deluge valves, Reducing valves, UL/FM
  • Βάνες πεταλούδας πυρόσβεσης αυλακωτές, wafer, UL/FM
  • Βαλβίδες αντεπιστροφής πυρόσβεσης UL/FM
  • Φίλτρα πυρόσβεσης UL/FM
  • Βάνες σύρτου πυρόσβεσης UL/FM