• Ανιχνευτές διαρροής για δίκτυα φυσικού αερίου
  • Αντιπαγωτική προστασία
  • Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αλουμινίου για δίκτυα φυσικού αερίου
  • Φίλτρα αλουμινίου για δίκτυα φυσικού αερίου
  • Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης
  • Σφαιρικοί κρουνοί με τρελό παξιμάδι
  • Εύκαμπτοι σύνδεσμοι ανοξείδωτοι για συσκευές
  • Εύκαμπτοι σύνδεσμοι ανοξείδωτοι για μετρητές
  • Διαχωριστές σωματιδίων ICMA 747
  • Θερμ. βαλβίδες εκτροπής ηλιακού ICMA S106
  • Σετ εκτροπής και ανάμιξης ΖΝΧ για λέβητα αερίου ICMA S170