• Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες τόρνου DIN2576 ελαφρού τύπου
  • Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες τόρνου EN1092-1
  • Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες τόρνου DIN2576 ειδικού πάχους
  • Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες βόλτας DIN2566
  • Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες τυφλές DIN2527 ελαφρού τύπου
  • Χαλύβδινες φλάντζες μαύρες για λαιμό PE
  • Παρεμβύσματα φλαντζών Asbestos free
  • Παρεμβύσματα φλαντζών ελαστικά ροδέλα και με οπές
  • Παρεμβύσματα φλαντζών μεταλλοπλαστικά DIN
  • Παρεμβύσματα φλαντζών μεταλλοπλαστικά ANSI