• Ντούς εντοιχισμού KRAMER (Μιάς ροής)
  • Πόμολα με πλάκες για ντους εντοιχισμού μίας ροής KRAMER
  • Ντούς εντοιχισμού KRAMER (Δύο ροών)
  • Πόμολα με πλάκες για ντους εντοιχισμού δύο ροών KRAMER
  • Ντούς εντοιχισμού KRAMER (βραχίονες, κώδωνες, ντουζάκια με παροχή)