• Χυτοσιδηρές βάνες σύρτου φλαντζωτές PN10 & PN16
 • Χυτοσιδηρές βαλβίδες αντεπιστροφής κλαπέ φλαντζωτές PN10 & PN16
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής Duo check wafer
 • Χυτοσιδηρά φίλτρα φλαντζωτά
 • Χυτοσιδηρές βαλβίδες αντεπισροφής ελατηρίου φλαντζωτή
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής φλαντζωτή τύπου Υδροστόπ
 • Χυτοσιδηροί ατμοφράκτες ίσιοι φλαντζωτοί
 • Χυτοσιδηροί ατμοφράκτες γωνιακοί φλαντζωτοί
 • Χυτοσιδηρές βάνες διαφράγματος φλαντζωτές
 • Χυτοσιδηρές βάνες σφαιρικές φλαντζωτές
 • Χυτοσιδηρές ποδοβαλβίδες φλαντζωτές
 • Χυτοσιδηρά φλωτέρ φλαντζωτά
 • Χυτοσιδηρές βαλβίδες αντεπιστροφής σφαίρας βιδωτές & φλαντζωτές